Contact us

Contact us

Chongqing HOPU Filtration Plant Manufacture Co.,ltd 


Address: No 3 Yunlong Ave, Jiulongpo District, Chongqing, China

Tel: 0086-23 6253 8144

Mob (WhatsApp): 0086 199 2332 3002

Email: inquiry@hopuoilpurify.com


Website: www.hopufiltration.com

Branch 1:  www.hpoilsolution.com 

Branch 2:  www.hopuoilpurify.com